Obec Tršice


Ž Á D O S T I    O    I N F O R M A C E
K přijetí žádosti o informaci je kompetentní podatelna a případně každý pracovník Obecního úřadu v Tršicích, kteří je neprodleně odevzdávají starostce obce, která vede centrální evidenci všech žádostí a rozděluje žádosti o poskytnutí informací na jednotlivé pracovníky OÚ či členy zastupitelstva obce k vyřízení s tím, že každý z nich si vede svou vlastní evidenci všech jemu příslušných žádostí.

Žádost o informaci lze adresovat přímo na konkrétního pracovníka OÚ (viz "Organizační struktura").

© JV 2012