Obec Tršice


N Á V O D Y    P R O    Ř E Š E N Í    Ž I V O T N Í C H    S I T U A C ÍObčan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla,
evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu.


Ministerstvo vnitra ČR

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR© JV 2012