PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Upozornění pro občany - ODSTÁVKA VODY 2. a 3. ČERVNA


Vložený obrázek


Vložený obrázek


Vložený obrázek

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Vítejte v Tršicích, v obci ležící v centru Tršické chmelařské oblasti na okraji Hané.

Písemně doložená historie obce sahá do roku 1282 (a možná i dále do minulosti) do dob Oneše z Tršic, pokračuje rozvojem a povýšením na městečko v roce 1526 za Jiřího Žabky z Limberka, až do dnešních dnů.


Vložený obrázek


V současnosti patří k samotným Tršicím také 5 okolních obcí – místní části.

Místní části:

Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Tršice, Vacanovice, Zákřov


Původní stránky obce jsou archivovány na adrese http://old.trsice.cz/.

Úřední deska
DokumentVyvěšeno

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

31.05.2023

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

31.05.2023

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví obce Tršice v k.ú.Přestavlky dle Přílohy č.1

[ Záměr ] , [ Příloha č.1 ]

29.05.2023

Aukční vyhláška - Elektronická aukce, Č.j. UZSVM/OOL/3141/2023-OOLM

29.05.2023

KÚOK - Hodnocení vlivu záměru odpadového centra Bergasto Suchonice na životní prostředí

25.05.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

24.05.2023

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2022

Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

24.05.2023

MMOL - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby "Tršice, parc. č. 1016/54, kNN"

[ Veřejná vyhláška ] , [ Situace - grafická příloha ]

23.05.2023

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 22.5.2023

Příloha č.1 k usnesení 48/6-23 ]

23.05.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

18.05.2023