PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajůKontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace:

Obec Tršice, IČ: 00 29 95 88

se sídlem Tršice 50, 783 57 Tršice

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Pavel Kováček, starosta

Tel: + 420 734 578 219

E-mail: ou@trsice.cz

(dále jen „správce“)


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název Organizace:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČ: 25 88 46 46

se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

Jméno a příjmení pověřence:

Ing. Radim Faldyna

tel: + 420 604 743 915

E-mail: radim.faldyna@fsc-praha.cz


Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

[ Občané ]

[ Uchazeči o zaměstnání ]

[ Smluvní partneři ]Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.