PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Chrám Narození Panny Marie v Tršicích

Vložený obrázek


Dominantou centra obce je farní kostel Narození Panny Marie. Tento novobarokní chrám je ukázkou zručnosti našich předků. Byl postaven prakticky svépomocí během jediného roku! Více se dozvíte na stránkách Římskokatolické farnosti Tršice.

Pojďme společně pomoci s jeho obnovou!

Na opravy kostela je zřízen transparentní účet číslo 6249053359/0800. Na vyžádání bude dárcům vystaveno potvrzení o příspěvku ke snížení daně z příjmu. Více ke sbírce se dozvíte na příslušné stránce.

Děkujeme všem dárcům – každá pomoc se počítá ❤️.

Vložený obrázek