PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádosti
Obec Tršice nabízí k odkupu palivové dříví z obecních lesů


Informace o možnosti odkupu palivového dříví – [ PDF ] 


Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům[ PDF ] 

Samovýroba dřeva dočasně pozastavena !!!


Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům[ PDF ] 

Samovýroba dřeva dočasně pozastavena !!!


Žádost o prodej dříví z obecních lesů Tršice formou samovýroby [ PDF ] , [ Word ] 

Samovýroba dřeva dočasně pozastavena !!!


Smlouva o prodeji dříví v drobném formou samovýroby - [ PDF ] 

Samovýroba dřeva dočasně pozastavena !!!


Žádost o prodej dříví z obecních lesů Tršice formou formou prodeje a dovozu [ PDF ] , [ Word ]

Vyplněnou a podepsanou žádost (2x) odevzdejte na podatelně OÚ (ne elektronicky).

Tiskopis k vyplnění je k dispozici i v čekárně na Obecním úřadě v Tršicích.     Další informace získáte u místostarosty obce p. Pavla Ambrože, tel.: 778 469 320.