PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiLikvidace odpadních vod

1. Postupy občanů k pořízení dokumentace pro zařízení k likvidaci splaškových vod

2. Stav likvidace splaškových vod v Tršicích

3. Formulář pro SÚ Tršice - Oznámení záměru = územní souhlas k umístění stavby (žumpy)


Postupy občanů k pořízení dokumentace pro zařízení k likvidaci splaškových vod budou i v listinné podobě k dispozici: