PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Obecní úřad

OBECNÍ ÚŘAD

Vložený obrázek

Kontakt, úřední hodiny

Úřední deska

Obecní rozhlas

Povinné informace ISVS

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Veřejnoprávní smlouvy

Přijaté dotace

Dotační projekty


Potřebuji

Vyřídit

Zaplatit

Nahlásit


Územní plán

Územní plánování

Sítě technické infrastruktury


Likvidace odpadů

Informace o OH obce (dle §60 odst.4 zákona o odpadech)

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Aktuální informace


Likvidace odpadních vod

Informace a formuláře


Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volba prezidenta republiky 2023