PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Sítě technické infrastruktury

PŘEHLED VLASTNÍKŮ SÍTÍ V OBCÍCH [ PDF ]


Přehled možných vlastníků TI vč. územní působnosti:

ČEZ Distribuce, a.s.

ČEPS, a.s.

CETIN, a.s.

České radiokomunikace, a.s.

GasNet, s.r.o.

Ministerstvo obrany

SITEL, s.r.o.

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Vodafone Czech Republic, a.s.

Obec Tršice

Obec Doloplazy

Obec Suchonice


nebo přes portál UTILITY REPORT


Vodovod:

Hostkovice

Lipňany

Přestavlky

Vacanovice

Zákřov


Splašková kanalizace Tršice:

Situace celková

Situace jihozápad (1-A)

Situace severozápad (2-A)

Situace severovýchod (3-B)

Situace jihovýchod (4-C)


Inženýrské sítě:

Rezidence Hostkovice

Nové Hostkovice

Tršice - Malostranské záhumenky

Tršice - Nad Rybníkem