PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti




Územní plánování

Územní plán obce Tršice a jejich místních částí byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Tršice č.188/02 dne 30.10.2002.


Platné znění územního plánu po změně č. 4:



TEXTOVÁ ČÁST 

Obecně závazná vyhláška č. 1/06, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP

ÚP Tršice - textová a tabulková část

 

HLAVNÍ NÁVRH           

1A a 1B - přehled 1:10 000

2A - Lipňany, Hostkovice, Vacanovice, Přestavlky 1:5 000

2B - Tršice, Zákřov 1:5 000

Legenda

 

PŘÍLOHA č. 2            

Zásady prostorového uspořádání

 

Další výkresy ÚP (technické, dopravní, ... ) jsou k nahlédnutí u SÚ Tršice.


 

Zaevidované územní studie:

Územní studie Tršice, lokalita Nad rybníkem“

Územní studie Tršice, lokalita B1 Malostranské záhumenky


 

Územní plány obcí Doloplazy a Suchonice se na webových stránkách obce Tršice neuvádějí. Zveřejnění je v kompetenci příslušných obcí.

Do územních plánů v listinné podobě lze nahlédnout na Stavebním uřadě v Tršicích nebo na obecních úřadech příslušných obcí.