PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiPlatba za vodné, stočné a užívání kanalizace

Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice (platná do 31.12.2019)

OZV č. 2 / 2011 - kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě (platná do 31.12.2019)


OZV č.5/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného (platná od 1.1.2020)Cena stočného od 1. 10. 2016 do roku 2044.

Cena stočného vychází z finanční analýzy, která je součástí RoPD,

která vychází z dotačního titulu „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.

Vložený obrázek

Informace a odpovědná osoba : Pavel Kováček, starosta obce Tršice