PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiSvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 22. 5.


TECHNICKÉ SLUŽBY PŘEROV S.R.O., PROVEDOU 22. KVĚTNA 2021 SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ


Velkoobjemové odpady jsou odpady, které se nevejdou do popelnic.

Tyto pololetní sběry slouží pouze pro likvidaci velkoobjemových odpadů z běžného provozu domácností.

TENTO SVOZ NENÍ URČEN PRO LIKVIDACI ODPADŮ Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI !!!

Pro likvidaci odpadů vzniklých po velkém úklidu, například bytů, půd nebo drobné zemědělské činnosti během roku máte možnost využívat Sběrný dvůr Přáslavice s celoročním provozem. 


V sobotu 15. května 2021 svezou naši hasiči z každé domácnosti v Tršicích vysloužilé elektrospotřebiče a železný šrot.

V sobotu 22. května 2021, v čase a na místech svozu v ostatních místních částech obce, odeberou naši hasiči vysloužilé elektrospotřebiče a železný šrot.


Podrobnosti pro místní část Tršice : LETÁK

Podrobnosti pro ostatní místní části obce : LETÁK

Sběrný dvůr Přáslavice (druhá strana letáků) : INFORMACE


Seznam aktualit