PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiVýlukové jízdní řády z důvodu výstavby v Přerově

Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky v blízkosti prodejny LIDL dojde v termínu od 5. 5. 2021 do 21. 9. 2021 k úplným uzavírkám silnice I/55 v Přerově – Předmostí a křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově. V rámci této uzavírky dojde i k převedení silničního provozu mezi Přerovem a MČ Předmostí na nově vybudovanou estakádu přecházející nad železniční tratí.

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.


Výlukový jízdní řád linky 920510 Přerov-Penčice-Tršice-Lipňany

Výlukový jízdní řád linky 920513 Přerov-Žeravice-Kokory-Tršice-Lipňany

Výlukový jízdní řád linky 920512 Přerov-VelkýTýnec-Olomouc

 

Po dobu stavebních prací nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek a v důsledku vedení spojů objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním, které se dá jen těžko predikovat, předpoklad cca 5 - 15 min.

 

Bližší informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/vystavba-nove-okruzni-krizovatky-v-prerove/.

 

 

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel:       +420 587 336 652

e-mail: spacilova@kidsok.cz

Seznam aktualit