PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiČEZ - Přerušení dodávky elektřiny 10.8. v Přestavlkách

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060724481 ve Vaší obci / městě:


10.08.2020 (08:00 - 10:00) - plánovaná odstávka č. 110060724481

Tršice - Tršice, okres Olomouc

Přestavlky

č. 59

Tršice

parc. č. 74

Tršice - Přestavlky, okres Olomouc

Přestavlky

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 9002, 9005, 9006/7, 9008, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9016, 9018, 9020, 

parc. č. 70/9, parc. č. 70/63, parc. č. 84/2, parc. č. 87, parc. č. 90/9, parc. č. 93/3, parc. č. 130, parc. č. P.Č. 86/2, č. p.70/27, 1 E, E13, E5, E9


Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.


Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Seznam aktualit