PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiObec Tršice rozdává respirátory občanům nad 65 let


Ochrana zdraví není nikomu, zejména v době koronakrize, lhostejná. Už rok bojujeme s pandemií.


V rámci ochrany zdraví občanů naší obce rozdáváme respirátory seniorům nad 65 let s trvalým pobytem v obci. Každému je určeno pět kusů. Respirátor FFP2 poskytuje účinnější ochranu než obyčejná rouška.


Distribuce respirátorů bude probíhat od 15. do 19. března 2021 a občané je najdou ve svých schránkách.

V případě, že některý občan obálku s respirátory nenajde (například kvůli nevyhovující schránce), prosíme, aby kontaktoval obecní úřad na tel. čísle 585 957 230.


Zbývá nám jen doufat, že pandemie brzy pomine a náš život se vrátí do normálních kolejí.

 

 

                                                                                           Pavel Kováček, starosta obce Tršice

Seznam aktualit