Obec Kozlov informuje záměr pronájmu nebytových.prostor (restaurace U pramene Odry) a záměr pachtu přilehlého pozemku.


ZÁMĚR PRONÁJMU S PODROBNÝMI INFORMACEMI