PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Obecní muzeum

Kontakt na správce muzea Lenka Svrčková, tel.: 721 232 428

V zimním období je muzeum uzavřeno.


————————————

Protialkoholická přísaha


————————————

Vánoční výstava kočárků a panenek 2019Fota a videa z akcí, pořádaných v muzeu


6. - 8. září 2019 : Výstava hraček při Tršických hodech

VÍCE >


7. září 2018 : Retro ke 100. výročí založení ČR

VÍCE >


9. prosince 2017 : Vánoční výstava cukroví a Bábovkobraní

VÍCE >


1. - 3. prosince 2017 : Výstava Háčkovaný svět panenek

VÍCE >


10. září 2017 : V rámci Tršických hodů se představila paní Ludmila Bilíková s ukázkami paličkování

VÍCE >


————————————


Stručný popis muzea

Muzeum se nachází ve třech místnostech v přízemí zámku.

Exponáty obsahují dobový nábytek, oblečení, množství dokumentů, fotografií a podrobnou novodobou historii chmelařství a zemědělství s řadou unikátních hospodářských předmětů.


Historie muzea

Je spojena s národopisnou výstavou pořádanou v Tršicích v roce 1982 v rámci oslav 700 let Tršic. O dva roky později se konala další výstava při tradičních chmelařských slavnostech a ta již zůstala jako stálá expozice a počátek tršického muzea, které našlo své místo v přízemních prostorách zámku.

Dalším důležitým mezníkem existence muzea byl rok 1996. V červnu byly dokončeny opravy starobylé místnosti v přízemí zámku a tato velmi vhodná prostora se stala třetí místností muzea. Byly sem přemístěny exponáty, pocházející ze zemědělských domácností druhé poloviny 19.století a první poloviny 20.století, např. lávky, máselnice, odstředivky, hliněné vypalované hrnce, džbány, plucary, díže, lopaty k pečení chleba a koláčů v pecích, ošatky, putny, kuchyňské vážky atd.

Nově byly upraveny také všechny ostatní prostory muzea. Exponáty v nich jsou nyní rozestavěny dle oborů (chmelařství, zemědělství, bydlení), samostatnou historickou část tvoří výstavka "Tršice ve fotografii".

Podkladem pro jeho činnost byly již práce prof. Mikuláše Klapala o tršickém chmelařství a jeho historii. Rozhodující však byly práce místních nadšenců, kteří začali shromažďovat předměty pro muzeum (již v roce 1988 přesáhl jejich počet 1000 ks), ale zároveň svépomocí opravovali prostory určené pro muzeum a konzervovali a opravovali ve svém volném volném čase a zdarma muzejní sbírky. Městský charakter Tršic se projevuje i na vystavených předmětech, ať se jedná o nábytek či oblečení.

Místní muzeum slouží i okolním obcím a řada jejich občanů také darovala předměty do sbírek.

Mimořádně zajímavé jsou pro návštěvníka předměty spojené s novodobou historií tršického chmelařství a zemědělství, které dokládá řada unikátních předmětů. Mimořádně záslužnou činností, která budí velký zájem návštěvníků, jsou i tématické výstavy. V roce 1993 mělo muzeum ve svých sbírkách 1556 předmětů a počet evidovaných návštěvníků se blížil 7000.

K 31. prosinci 1997 mělo muzeum 419 trojrozměrných exponátů a 1296 fotografií. Během roku jej navštívilo 232 osob. V měsíci říjnu, při příležitosti "Dne evropského dědictví", absolvovalo prohlídku i mnoho občanů z Přerova a Olomouce.

K 31. prosinci 1998 mělo muzeum 436 trojrozměrných exponátů a 1132 fotografií. Během roku jej navštívilo 310 osob. Největší návštěvnost byla v červenci a září.


Poděkování

Celkové vedení muzea je náročné po všech stránkách. Do roku 2001 o něj pečovaly paní Marie Najmanová (vedla muzejní kroniku a prováděla zápisy k fotografiím) a Antonína Mačáková (evidence exponátů).

Za svou dobrovolnou práci jsou obě jmenované velmi oceňovány nejen místními občany, ale např. i v Hanáckém kalendáři z r. 1997, kde se píše: "Tršické muzeum vyniká prostorností, dokonalou instalací sbírkových předmětů a jejich přehledným členěním. Překvapující je kolekce zemědělského nářadí, vybavení domácností, … Muzeum je bohaté především tím, čím byla obec proslulá - chmelařskou expozicí."

Po úmrtí paní Najmanové, v dubnu 2001, byl Obecní radou v Tršicích jmenován správcem muzea ing. František Kudela z Tršic, který se svou manželkou pečlivě vedl muzeum do konce roku 2014.