PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Údaje o obci

Místní části


Hostkovice

Lipňany

Přestavlky

Tršice

Vacanovice

ZákřovZeměpisná poloha

Obec Tršice leží v České republice, v JJV části okresu Olomouc. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov.


Geografickou polohu obce určují tyto střední hodnoty zeměpisných souřadnic: 49°33´s.z.š. a 17°26´v.z.d.


Katastr Tršic tvoří nepravidelný obrazec protažený ve směru severojižním. Jeho největší délka v rovnoběžkovém směru je 3,650 km a největší šířka ve směru poledníkovém 6,035 km. Rozloha katastru obce 14,09 km2, tj. 0,97% rozlohy okresu Olomouc. (Rozloha všech katastrů, příslušných k Obci Tršice, činí 25,03 km2, což je 1,72% rozlohy okresu Olomouc)


Vložený obrázek


Tršická pahorkatina vyplňuje celý katastr obce, i když sama je podstatně rozlehlejší. Na území Tršic dosahuje Tršická pahorkatina maximální výšky 364,8m n.m. v SV části a tento bod leží na katastrální hranici. Nejnižší bod se nalézá v J části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a má hodnotu 252,5m n.m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7m n.m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45m.


Od okresního města Olomouce jsou Tršice vzdáleny vzdušnou čarou 13 km VJV a 16 km (směrem přes Velký Týnec) nebo 16 km (směrem přes Doloplazy) po silnici.


Blíže k Tršicím ale leží druhé centrum oblasti, město Přerov. Přerov je vzdálen 10 km J vzdušnou čarou a 14 km po silnici.


Stručná historie

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13. století, což je vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně mladá a právem proto můžeme předpokládat, že počátky Tršic sahají před rok 1282, kdy je vesnice poprve zmíněna v historických pramenech. 1)

Z analogického vývoje v sousedství můžeme vyslovit domněnku, že výše položená zvlněná oblast Tršické pahorkatiny byla patrně trvale osídlena později než sousední Hornomoravský úval.

O starobylosti osady vypovídají dva nepřímé důkazy. Prvním je půdorys takzvané okrouhlice, charakteristický pro vesnice staršího založení. Druhým dokladem je patronymické místní jméno Tršice, vzniklé příponou -ice k osobnímu jménu Trch či Trš (od Trpimír, Trpen, Trpíč apod.). Podle tohoto výkladu by Tršice byly osadou, v níž žili lidé Trchovi či Tršovi.

V roce 1526 byly Tršice povýšeny na městečko.


1) V září 2012 obdržel Obecní úřad v Tršicích níže uvedenou informaci, že ověřená historie Tršic sahá dále.

Dobrý den,

Shodou okolností jsem zkoumal počátky pozdějších pánů ze Žerotína, kteří používali erb lva na trojpahrbku a je u nich obvyklé jméno Blud a také Oneš. Oneš je také typické jméno rodu, který se píše podle vaší obce, který měl v erbu lva na hradbách psal se podle Čekyně, Kokor, Majetína a Tršic.

Stejné jméno a podobný erb může naznačovat, že tito byli vedlejší větví Bludoviců, spíš bych se ale klonil k variantě, že přes sňatek původně chudší šlechtický rod přijal jméno typické pro bohatší sousedy (a přes sňatek příbuzné). Kromě Oneše z Tršic, doloženého v roce 1282 jsem našel ještě Onšíka z Tršic, který je uvedený v roce 1255. Je to listina CDB V/1, č. 50, s. 103 - 105, kterou vydal na zemském sněmu v Olomouci hradištský opat Robert 12.8. 1255.

Může jít o stejnou osobu, jako je Oneš z roku 1282, s tím, že by zdrobnělina mohla znamenat mládí, může ale stejně tak jít o otce nebo předka později zmíněného. Každopádně můžete první zmínku o vaší obci posunout hlouběji do minulosti.


S pozdravem

Jan Škvrňák, www.e-stredovek.cz


Přirozený pohyb obyvatelstva


Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázekVložený obrázek