Starší usnesení jsou archivována na adrese: http://old.trsice.cz/zastupitelstvo/usneseni.html