Předsedové výborů a komisí


Finanční výbor

Ing. Marek Závodník


Kontrolní výbor

Ing. Radomír Ohera 


Sociální a zdravotní komise


Havarijní a povodňová komise


Komise životního prostředí


Kulturní komise

Daniela Nucová


Sbor pro občanské záležitosti

Vladimíra Vybíralová