PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádosti
Zastupitelstvo obcePředsedové výborů a komisí


Finanční výbor

Ing. Marek Závodník


Kontrolní výbor

Ing. Radomír Ohera 


Sociální a zdravotní komise


Havarijní a povodňová komise


Komise životního prostředí


Kulturní komise

Daniela Nucová


Sbor pro občanské záležitosti

Vladimíra Vybíralová