PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Dotační projekty

Vložený obrázek

Sociální bydlení v Tršicích

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle bude dosaženo výstavbou nové budovy, kde vznikne sedm sociálních bytů. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

 

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.————————————


Vložený obrázek


Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tršice

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Předmětem předkládaného projektu je stavební úprava objektu hasičské zbrojnice v obci Tršice na Olomoucku. Stavební úprava objektu je nevyhnutelným krokem pro adekvátní zajištění odolnosti stanice a bezpečnosti v obci Tršice a v jejím blízkém okolí. Obec Tršice je zřizovatelem JPO III., která je určena nejen k hašení požárů, ale i k likvidaci škod při živelných pohromách a k zásahům při dopravních nehodách.

Doba realizace projektu je do 31.12.2020

>> PODROBNÉ INFORMACE