PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Potřebuji nahlásitOhlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události

OZV č.2/2021

Formulář

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Oznámení nároku na osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události

OZV č.2/2021

Formulář

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události

OZV č.2/2021

Formulář

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Ohlášení VZNIKU poplatkové povinnosti k poplatku ze psů

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události

OZV č.3/2019

Formulář

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Ohlášení ZMĚNY/ZÁNIKU poplatkové povinnosti k poplatku ze psů

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události

OZV č.3/2019)

Formulář

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Ohlášení pořádání kulturní akce

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice


————————————