PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Přijaté dotace


2022 Protipovodňová opatření obce Tršice

Finanční spoluúčast :


1 467 786,- Kč

Vložený obrázek


629 051,- Kč

Vložený obrázek2022 Stromy pro Tršice 1

Výše dotace :


166 321,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2021 Finanční podpora na pořízení drobného majetku knihoven nebo kulturních zařízení, ...

Finanční spoluúčast :


31 000,- Kč

Vložený obrázek


1 197,- Kč

Vložený obrázek2021 Program na podporu JSDH - dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu ...

Finanční spoluúčast :


37 000,- Kč

Vložený obrázek


41 103,- Kč

Vložený obrázek2021 Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Výše dotace :


43 220,- Kč

Vložený obrázek2021 Program na podporu JSDH - dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu ...

Finanční spoluúčast :


11 000,- Kč

Vložený obrázek


4 719,- Kč

Vložený obrázek2021 Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tršice

Finanční spoluúčast :


12 616 527,60 Kč

Vložený obrázek


3 903 700,75 Kč

Vložený obrázek


————————————2020 Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Výše dotace :


49 230,-

Vložený obrázek2020 Program na podporu JSDH - dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu ...

Finanční spoluúčast :


23 800,-

Vložený obrázek


35 000,-

Vložený obrázek2020 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků - Údržba střechy hřbitova ve Vacanovicích

Finanční spoluúčast :


127 537,-

Vložený obrázek


54 660,-

Vložený obrázek


————————————2019 Zachování a obnova historických hodnot - obnova pomníku padlých v Přestavlkách

Finanční spoluúčast :


88 000,- Kč

Vložený obrázek


47 739,- Kč

Vložený obrázek


2019 Zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje

Finanční spoluúčast :


15 000,- Kč

Vložený obrázek


4 587,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2018 Bezpečnost dopravy v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


2 088 759,47 Kč

Vložený obrázek


599 781,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2017 Program na podporu JSDH 2017

Finanční spoluúčast :


45 400,- Kč

Vložený obrázek


45 400,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2016 Nákup dopravního automobilu pro jednotku JPO Tršice

Finanční spoluúčast :


450 000,- Kč | 100 000,- Kč

Vložený obrázek


500 933,- Kč

Vložený obrázek


2016 Skupinový vodovod Tršice-Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov

Finanční spoluúčast :


15 679 000 Kč

Vložený obrázek


22 090 809 Kč

Vložený obrázek


————————————


2015 Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


3 133 900,- Kč

Vložený obrázek


560 594,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2014 Revitalizace zámeckého areálu Tršice

Finanční spoluúčast :


9 732 531,- Kč

Vložený obrázek


1 717 506,- Kč zatím ne celková

Vložený obrázek


2014 Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast :


2 000 000,- Kč

Vložený obrázek


2014 Oprava veřejného prostranství u školní jídelny a mateřské školy

Finanční spoluúčast :


599 960,- Kč

Vložený obrázek


206 654,- Kč

Vložený obrázek


2014 Kompletní oprava přístupové cesty a zakonzervování památníku Kyjanice

Finanční spoluúčast :


40 000,- Kč

Vložený obrázek


15 000,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2013 Zateplení ZŠ Tršice

Finanční spoluúčast :


3 509 666,- Kč

Vložený obrázek


1 400 083,- Kč

Vložený obrázek


2013 Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Finanční spoluúčast :


10 000,- Kč

Vložený obrázek


10 000,- Kč

Vložený obrázek


————————————


2012 Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast :


Rozhodnutím č.10048361-SFŽP ze dne 7.8.2012 bylo přislíbeno na výše uvedenou stavbu

111 950 578,- Kč

Vložený obrázek


2012 Zpracování digitálního plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu Bystřička

Finanční spoluúčast :


Rozhodnutím č.11090111-SFŽP ze dne 3.7.2012 bylo přislíbeno na výše uvedenou akci

14 034 125,- Kč

Vložený obrázek


2012 Vacanovický poklad (oprava kaple sv. Praxedy ve Vacanovicích)

Finanční spoluúčast :


301 500,- Kč

Vložený obrázek


176 887,- Kč

Vložený obrázek


Další finanční spoluúčast:

občané obce Vacanovice 70 000,- Kč , SDH Vacanovice 10 000,- Kč


2012 Oprava pietního místa Zákřov v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


260 000,- Kč

Vložený obrázek

 

134 945,- Kč

Vložený obrázek


2012 Zaženeme nudu (hřiště u budovy Základní školy I.stupně v Tršicích)

Finanční spoluúčast :


235 000,- Kč

Vložený obrázek


100 714,- Kč

Vložený obrázek


2012 Nádoby na bioodpad v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


436 590,- Kč

Vložený obrázek

 

89 010,- Kč

Vložený obrázek


2012 Přechod z knihovního systému LANius na CLAVIUS

Finanční spoluúčast :

40 000,- Kč

Vložený obrázek

 

27 655,- Kč

Vložený obrázek


2012 Rekonstrukce obvodového pláště budovy školní jídelny v Obci Tršice

Finanční spoluúčast :

443 000,- Kč

Vložený obrázekVložený obrázek

 

444 000,- Kč

Vložený obrázek