2018 Bezpečnost dopravy v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


2 199 999,- Kč


599 781,- Kč


————————————


2017 Program na podporu JSDH 2017

Finanční spoluúčast :


45 400,- Kč


45 400,- Kč


————————————


2016 Nákup dopravního automobilu pro jednotku JPO Tršice

Finanční spoluúčast :


450 000,- Kč | 100 000,- Kč


500 933,- Kč
2016 Skupinový vodovod Tršice-Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov

Finanční spoluúčast :


15 679 000 Kč


22 090 809 Kč


————————————


2015 Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


3 133 900,- Kč


560 594,- Kč


————————————


2014 Revitalizace zámeckého areálu Tršice

Finanční spoluúčast :


9 732 531,- Kč


1 717 506,- Kč zatím ne celková
2014 Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast :


2 000 000,- Kč
2014 Oprava veřejného prostranství u školní jídelny a mateřské školy

Finanční spoluúčast :


599 960,- Kč


206 654,- Kč
2014 Kompletní oprava přístupové cesty a zakonzervování památníku Kyjanice

Finanční spoluúčast :


40 000,- Kč


15 000,- Kč


————————————


2013 Zateplení ZŠ Tršice

Finanční spoluúčast :


3 509 666,- Kč


1 400 083,- Kč
2013 Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Finanční spoluúčast :


10 000,- Kč


10 000,- Kč


————————————


2012 Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast :


Rozhodnutím č.10048361-SFŽP ze dne 7.8.2012 bylo přislíbeno na výše uvedenou stavbu

111 950 578,- Kč
2012 Zpracování digitálního plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu Bystřička

Finanční spoluúčast :


Rozhodnutím č.11090111-SFŽP ze dne 3.7.2012 bylo přislíbeno na výše uvedenou akci

14 034 125,- Kč
2012 Vacanovický poklad (oprava kaple sv. Praxedy ve Vacanovicích)

Finanční spoluúčast :


301 500,- Kč


176 887,- Kč


Další finanční spoluúčast:

občané obce Vacanovice 70 000,- Kč , SDH Vacanovice 10 000,- Kč
2012 Oprava pietního místa Zákřov v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


260 000,- Kč

 

134 945,- Kč
2012 Zaženeme nudu (hřiště u budovy Základní školy I.stupně v Tršicích)

Finanční spoluúčast :


235 000,- Kč


100 714,- Kč
2012 Nádoby na bioodpad v obci Tršice

Finanční spoluúčast :


436 590,- Kč

 

89 010,- Kč
2012 Přechod z knihovního systému LANius na CLAVIUS

Finanční spoluúčast :

40 000,- Kč

 

27 655,- Kč
2012 Rekonstrukce obvodového pláště budovy školní jídelny v Obci Tršice

Finanční spoluúčast :

443 000,- Kč

 

444 000,- Kč