PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiHlášení obecního rozhlasu ze dne 09.11.2020

1.Upozorňujeme občany, že ve dnech 14.15.11. bude v naší obci probíhat celoplošná deratizace proti hlodavcům. Deratizace bude provedena instalací přípravku Nuskil pasta pod víka do kanálových výpustí v obci Tršice a jejich místních částí. Po instalaci přípravku ve volných vyústěních do vodotečí hrozí nebezpečí otravy volně pobíhajících zvířat.

2.Ve dnech 8.,9 a 10.prosince bude provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná paliva a periodické a roční kontroly kominík. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nejpozději do 27.listopadu. 

Archiv hlášení