PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiHlášení obecního rozhlasu ze dne 31.03.2021

V letošním roce se nám podařilo získat dotace na výsadbu stromů. Stromy už nám dopravce doručil a je potřeba provést výsadbu. Dne 3. 4. 2021 – jako oslava přicházejícího jara – proběhne výsadba stromů v obci Tršice. Bude to 9 stromů v části Chrástka před panelovými domy a u bytovek. Dále pak 3 stromy v části Malostranské záhumenky, na ostrůvku, uprostřed nové zástavby. Výsadba bude prováděna zároveň na obou úsecích. Ochotné pomocníky (občany a přátele obce Tršice) očekáváme 3. 4. 2021 v 9:00 před panelovými domy. Žádáme Vás o dodržování platných hygienických a epidemických opatření – u výsadby jednoho stromu jen lidé ze společné domácnosti nebo skupina 2 osob. Prosíme ochotné pomocníky, aby se hlásili pomocí SMS na telefonním čísle 778469320. Pomůcky na sadbu pokud možno s sebou. Doufáme, že se nás sejde dostatek a podaří se nám všechny stromy vysadit. Děkujeme všem, kterým není lhostejné kde žijí.

Pavel Ambrož, místostarosta

Archiv hlášení