PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiHlášení obecního rozhlasu ze dne 06.01.2021

Tak jako hodně věcí v poslední době kolem nás, tak i Tříkrálovou sbírku ovlivňuje v letošním roce pandemie onemocnění Covid 19 a s ní spojené omezení setkávání a pohybu lidí.

Charita ČR, která Tříkrálovou sbírku organizuje, proto rozhodla, že sbírka v letošním roce 2021, z důvodu dodržení všech opatření, z důvodu ochrany zdraví koledníků a obyvatel, nebude probíhat kontaktním způsobem.

To znamená, že koledníci nebudou chodit tradičně dům od domu, aby označili vaše příbytky požehnanou křídou, zazpívali koledy a poprosili o finanční příspěvek do Tříkrálové sbírky.

Prosíme všechny, kteří chtějí přímo přispět do sbírky, aby se tentokráte vydali za kasičkami sami.

Pokladničky s logem sbírky najdete na těchto místech:

V Tršících: 

ve farním kostele, v prodejně u paní Šimečkové, v prodejně Jednoty a v obchodě pana Trong Nguyen

Kasičky budou v Tršicích na uvedených stanovištích umístěny do 23.ledna 2021.

Na Zákřově bude kasička umístěna u paní Calábkové - čp. 11

V Lipňanech bude možno přispět do kasičky u kaple v neděli 10.1.2021 v době od 13 do 14 hod.

Ve Vacanovicích bude možno přispět do kasičky rovněž u kaple a to také v neděli od 13 do 14 hod.

U každé pokladničky je na vyžádání k dispozici průkazka vystavená Charitou ČR.

Na stanovištích si také budete moci vzít malou pozornost – kartičku kalendáře na rok 2021.

Mrzí nás, sbírka nemůže proběhnout stejně jako každý rok a doufáme ve vaše pochopení.

Věříme, že i tak si najdete pro vás vhodný způsob, jak obdarovat a pomoci lidem v nouzi, kterým je tato sbírka určena.

Archiv hlášení