1.Upozorňujeme občany, že v sobotu 16.11.2019 bude v naší obci probíhat deratizace proti hlodavcům. 

   Deratizace bude provedena instalací přípravku Brocum sáčky pod víka do kanálových výustí v obci Tršice a jejích místních částí.

   Po instalaci přípravku ve volných vyústěních do vodotečí hrozí nebezpečí otravy volně pobíhajících zvířat.

2.Rybářství Tovačov  bude v pátek 15.11. od 11:45 do 12:15 hodin prodávat na tržišti tyto ryby: kapr 1.tř. - 86,-- Kč /kg, kapr výběrový - 96,--  

Kč/kg,    pstruh Duhový - 169,-- Kč/kg a amur - 96,-- Kč/kg.