1. Vážení a milí občané, v sobotu 11. ledna bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka České charity. Navštíví Vás koledníci a přinesou Vám požehnání do nového roku. Váš dar do sbírky bude věnován na podporu a rozvoj domácí hospicové péče, úpravy azylového domu sv. Anežky a rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova. Všem těm, kteří přispějí do sbírky patří upřímné poděkování.
  2. ČSCH Tršice a SDH Lipňany vás zvou na Chovatelsko-hasičský ples , který se koná v pátek 10. ledna od 20:00 hodin na sále Radnice, K tanci hraje skupina Elixír. vstupné 50 Kč.
  3. Sigmundova střední škola strojírenská Lutín oznamuje žákům devátých tříd ZŠ a jejím rodičům, že v sobotu 11.1 od 8:00 do 12:00 hodin se koná "Den otevřených dveří". vedení školy co nejsrdečněji zve všechny zájemce k prohlídce školy.