1. Od pondělí 16.3. jsou všechna pracoviště Obecního úřadu v Tršicích pro veřejnost uzavřena. Ke komunikaci používejte dálkovou formu komunikace: telefon 585 957 230, e-mail:ou@trsice.cz, su.trsice@seznam.cz. Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně  v listinné podobě poštou.
  2. Obecní úřad nabízí možnost zajištění nákupu nezbytných potravin a léků pro všechny občany Tršic a místních částí, kteří si toto nemohou zajistit sami, přes osobu blízkou nebo jiným způsobem. V případě potřeby kontaktujte paní Chromkovou na tel. čísle 585 957 235 nebo na 733 798 658, pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin.
  3. Římskokatolická farnost Tršice oznamuje, že veškeré bohoslužby v místním kostele jsou do odvolání zrušeny.