Obec Tršice žádá občany o šetření vodou z obecního vodovodu

Vzhledem k nízkému stavu spodní vody žádáme občany, aby nepoužívali pitnou vodu z obecního vodovodu k zalévání zahrádek, napouštění bazénů, mytí aut a podobně.


K těmto činnostem využívejte vodu z vlastních zdrojů nebo vodu užitkovou.