1. Opět důrazně žádáme občany, aby vzhledem ke klesající hladině podzemních vod a mimořádnému nárůstu spotřeby vody z obecního vodovodu omezili její odběr na nejnutnější spotřebu. V žádném případě nepoužívejte k zalévání nebo napouštění bazénů.