PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiHlášení obecního rozhlasu ze dne 22.05.2020

Vážení spoluobčané, v současné době můžete zaznamenat problémy se zásobováním pitnou vodou. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek srážek (a snížení vydatnosti zdroje Pazdernice, jak jsme Vás informovali již dříve) v kombinaci se zvýšeným odběrem vody v jarních měsících. Obec situaci intenzivně řeší – zavážkou vody v cisternách, napojením na rezervní zdroj vody, který by odlehčil stávajícímu zdroji a dalšími opatřeními. Vybudování přípojky na rezervní zdroj bude nějakou dobu trvat a je třeba s vodou co nejvíce šetřit.


Situace je vážná. Prosíme, buďme k sobě ohleduplní a používejme vodu z obecního vodovodu jen pro nejnutnější potřebu. Věříme, že se situaci podaří co nejdříve vyřešit. Děkujeme.Archiv hlášení