1. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, pobočka Tršice, pořádá přijímací zkoušky na šk. rok 2020-21. Součástí zápisu je talentová zkouška. K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná na webových stránkách školy www.izus.cz. Zápis se koná v úterý 26.5.2020 od 13:00 do 17:00 hodin v ZŠ na II. stupni. Kontakt: Mgr. Večeřa 608 769 534.