PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Nové opatření MZ - Ochranné opatření omezení překročení státní hranice s účinností od 3.8.2020

03.08.2020

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy [ Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212 ]

29.07.2020

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke COVID-19

[ Zákaz a omezení hromadných akcí od 25.7. do 26.7.2020 ] , [ Zákaz a omezení hromadných akcí od 27.7. do odvolání ]

27.07.2020

SU Tršice - Oznámení o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání ve věci umístění stavby označené jako: „Tršice západní část, obnova vedení NNv, NNk ...", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/917/2020-Ka

[ Veřejná vyhláška ] . [ Mapa dotčené oblasti ]

24.07.2020

Aktuální Mimořádná opatření MZ ČR

[ Nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID 19 ] , [ Zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání ] , [ Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání ]

08.07.2020

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2019

26.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 a Vnitřní účetní doklad k RO

25.06.2020

Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

05.06.2020

Mimořádná opatření vydaná 1.6.s platností od 8. 6. a ochranné opatření s platností od 15.6.2020

[ 1. usnesení ] , [ 2. usnesení ] , [ 3. usnesení ] , [ 4. usnesení ]

02.06.2020

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

02.06.2020

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

02.06.2020

Aktuální informace Vlády ČR včetně platných omezení a postupů uvolňování opatření a Mimořádná opatření MZ ČR zveřejněná v období dne 25. 5. 2020 na webu MZDR.

26.05.2020

Opatření vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

26.05.2020

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - Veřejná vyhláška

21.05.2020

MZ ČR - Zrušení mimořádného opatřeni ze dne 9.4.2020 k nařízení OVM a SO

18.05.2020

MZ ČR - Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

18.05.2020

Ochranné opatření MZ ČR - Omezení překročení státní hranice ČR od 18.5.2020

18.05.2020

Mimořádné opatření MZ ČR - Zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18.5. do 25.5.2020

18.05.2020

Mimořádné opatření MZ ČR - Úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízeni od 18.5. do 25.5.2020

18.05.2020

Mimořádné opatření MZ ČR - Omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18.5. do 25.5.2020

18.05.2020


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html