PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Přehled platných usnesení a opatření, platných do 19. 1. 2021

[ Příloha č.1 ] , [ Příloha č.2 ] , [ Příloha č.3 ]

20.01.2021

Shrnutí usnesení Vlády a mimořádných opatření MZ ze dne 13. 1. a 18.1 2021

20.01.2021

Částka Sbírky zákonů č. 09/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu

20.01.2021

Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Pracovník/pracovnice pracovní čety - údržby obce

15.01.2021

Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání ve věci umístění stavby označenou jako: „Doloplazy, náves - obnova kNN, vNN“ (č. stavby IE-12-8007037), Č.j.: ObÚ/Trš/41/2021- Ch

[ Veřejná vyhláška ] , [ Situační mapa ] , [ Souhrnná technická zpráva ] , [ Situační schéma C 3.1 ] , [ Situační schéma C 3.2 ] 

11.01.2021

Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Pracovník pracovní čety - údržby obce

05.01.2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2

04.01.2021

Shrnutí usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020

29.12.2020

Částka Sbírky zákonů č. 231 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu

18.12.2020

Částka Sbírky zákonů č. 220 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu

15.12.2020

Schválený rozpočet mikroregionu Bystřička na rok 2021 a rozpočtový výhled 2022-2024 (zveřejňuje se na ÚD do 31.12.2021)

14.12.2020

Částka Sbírky zákonů č. 216/2020

11.12.2020

Částka Sbírky zákonů č. 215/2020

11.12.2020

Částka Sbírky zákonů č. 210/2020

09.12.2020

Schválený rozpočet obce Tršice na rok 2021

08.12.2020

Rozpočtové opatření č.4/2020

[ Návrh rozpočtového opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

08.12.2020

FÚ pro OLK upozorňuje na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

30.11.2020

KÚ OLK vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území Tršice.

30.11.2020

Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby, č.j.: 203 Ex 31182/17-107

23.11.2020

Částka Sbírky zákonů č. 194 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu

23.11.2020


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html