PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, které se koná dne 16.6.2021 v 18:00 hodin v sále Radnice v Tršicích

07.06.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Šumný, nar. 1987, Č.j. ObÚ/Trš/21/ku

04.06.2021

MZe - Veřejná vyhláška o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí, ČJ.: MZE-33053/2021-15121

[ Veřejná vyhláška ] , [ Povodí Labe ] , [ Povodí Dunaje ] , [ Povodí Odry ] , [ Seznam obcí dle povodí ]

31.05.2021

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřička za rok 2020

Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ]

31.05.2021

Územní rozhodnutí na umístění stavby pod označením "Doloplazy, náves, obnova veřejného osvětlení" v obci Doloplazy, Č.j.: ObÚ/Trš/ 654/2021 - Ch

31.05.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

25.05.2021

Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů

[ Odečet 4. - 17. června 2021 ] , [ Informační leták ]

21.05.2021

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 17.5.2021

[ Příloha č.1 k usnesení 102/13 – 21 ]

19.05.2021

Veřejná vyhláška KÚOK - Veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, č.j.: KUOK 48743/2021

18.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021

Informace ke "SČÍTÁNÍ 2021"

[ Průvodní dopis ] , [ Informace ] , [ Leták ]

14.04.2021

Informace o kybernetickém útoku na datové sítě statutárního města Olomouce

14.04.2021

Shrnutí usnesení vlády ze dne 26.3.2021

31.03.2021

Částka Sbírky zákonů č. 57/2021 obsahující prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti krizových usnesení vlády přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19

29.03.2021

Shrnutí usnesení Vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3.2021 a 19.3.2021

22.03.2021

Částka Sbírky zákonů č.51/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády

19.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

17.03.2021

Usnesení vlády - Sbírka zákonů 2021

[ Částka 38 ] , [ Částka 39 ] , [ Částka 40 ] , [ Částka 41 ] , [ Částka 42 ]

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

03.03.2021


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html