PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Úřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

KÚOK - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ol. kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5

07.10.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

06.10.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

05.10.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022

05.10.2022

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2022, obvod 61 - Olomouc

03.10.2022

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2022 v obci Tršice - I.kolo

27.09.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tršice v komunálních volbách 2022

27.09.2022

Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem

[ OOP ] , [ Příloha OOP ]

27.09.2022

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Tršice

26.09.2022

MMOL - Veřejná vyhláška - Společné povolení "Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297"

Veřejná vyhláška ] , [ Situační výkresy ]

15.09.2022

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 5.9.2022

Příloha č.1 k usnesení 136/19-22 ]

07.09.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

31.08.2022

MMOL - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Tršice, Č. j. SMOL/230203/2022/OS/PK/Urb

Oznámení ] , [ Situace ]

25.08.2022

Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j. UZSVM/OOL/6160/2022-OOLM

[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]

25.08.2022

Oznámení - informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do zastupitelstev obcí i pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat současně ve dnech 23. a 24. září 2022

08.08.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

08.07.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

04.07.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

29.06.2022

MV ČR - Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku matrik, Č.j. MV-2222-8/VS-2022

[ Informace č.7/2022 ] , [ Příloha k informaci č.7/2022 ]

14.06.2022

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2021

[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

10.06.2022


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html