PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Obec Tršice zveřejňuje záměr zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví obce Tršice dle Přílohy č.1

[ Záměr ] , [ Příloha č.1 ]

21.09.2021

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce Tršice v k.ú. Tršice

20.09.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Č.j.: MZE-49892/2021-16212

[ Vyhláška ] , [ Příloha č.1 ]

15.09.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

15.09.2021

Usnesení - Dražební vyhláška - Nařízení elektronické dražby, Č.j.: 168 EX 3565/19-44

15.09.2021

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 13.9.2021

Příloha č.1 k usnesení 111/15 – 21 ]

14.09.2021

Pozvání pro delegované a jmenované členy okrskových volebních komisí v obvodu Obce Tršice pro volby do PS Parlamentu ČR na první zasedání těchto komisí

10.09.2021

Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j. UZSVM/OOL/6031/2021-OOLM

[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]

08.09.2021

Oznámení - informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

13.08.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

31.07.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

15.07.2021

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

29.06.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Schválené rozpočtové opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

17.06.2021

MZe - Veřejná vyhláška o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí, ČJ.: MZE-33053/2021-15121

[ Veřejná vyhláška ] , [ Povodí Labe ] , [ Povodí Dunaje ] , [ Povodí Odry ] , [ Seznam obcí dle povodí ]

31.05.2021

Územní rozhodnutí na umístění stavby pod označením "Doloplazy, náves, obnova veřejného osvětlení" v obci Doloplazy, Č.j.: ObÚ/Trš/ 654/2021 - Ch

31.05.2021

Schválený závěrečný účet Obce Tršice za rok 2020

28.05.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

25.05.2021

Vnitřní účetní doklad k Rozpočtovému opatření 2/2021

07.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021

Informace o kybernetickém útoku na datové sítě statutárního města Olomouce

14.04.2021


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html