PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Úřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2023

27.05.2024

Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, které se koná dne 3.6.2024 v 18:00 hodin na OÚ v Tršicích

27.05.2024

Veřejná vyhláška - Návrh OOP týkající se výjimky ze zákazu zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského, č. j.: KUOK 54549/2024

21.05.2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024

21.05.2024

Oznámení o o pravidelných odečtech elektroměrů 31. 5. - 13. 6. 2024

[ Oznámení ] , [ Informační leták ]

20.05.2024

Veřejná vyhláška - Návrh OOP týkající se povolení regulace vlka obecného na území Olomouckého kraje, č. j.: KUOK 40245/2024

14.05.2024

Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2024

09.05.2024

FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2024, Č.j.: 801670/24/3100-11530-801530

29.04.2024

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

22.04.2024

Veřejnoprávní smlouva - MS Tršice-Zákřov ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

17.04.2024

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

17.04.2024

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

17.04.2024

Veřejnoprávní smlouva - SDH Tršice ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

17.04.2024

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2023

[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Rozvaha ] , [ Příloha ] , [ Inventarizační zpráva ]

16.04.2024

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2023

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Plnění rozpočtu ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Protokol o kontrole ZŠ a MŠ ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

16.04.2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

16.04.2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2024

08.04.2024

Výroční zpráva Obce Tršice - Obecního úřadu Tršice za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

30.01.2024

Rozpočtové opatření č. 9/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

29.01.2024

Rozpočtové opatření č. 8/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

12.01.2024


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html