PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Úřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

31.05.2023

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

31.05.2023

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví obce Tršice v k.ú.Přestavlky dle Přílohy č.1

[ Záměr ] , [ Příloha č.1 ]

29.05.2023

Aukční vyhláška - Elektronická aukce, Č.j. UZSVM/OOL/3141/2023-OOLM

29.05.2023

KÚOK - Hodnocení vlivu záměru odpadového centra Bergasto Suchonice na životní prostředí

25.05.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

24.05.2023

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2022

Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

24.05.2023

MMOL - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby "Tršice, parc. č. 1016/54, kNN"

[ Veřejná vyhláška ] , [ Situace - grafická příloha ]

23.05.2023

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 22.5.2023

Příloha č.1 k usnesení 48/6-23 ]

23.05.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

18.05.2023

Návrh Závěrečného účtu 2022 - Mikroregion Bystřička

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Zpráva o výsledku přezkumu ] , [ Výkaz pro hodnocení plnění ] , [ Rozvaha ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ]

18.05.2023

Od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny

[ Humanitární dávka ] , [ Гуманітарна допомога - UA ] , [ Informace pro ubytovatele] , [ Informace pro ubytovatele - otázky ]

18.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2022

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

12.04.2023

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2022

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] , [ Inventarizační zpráva ]

12.04.2023

ÚZSVM - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, Č.j.: UZSVM/OOL/1196/2023-OOLM

Průvodní dopis ] , [ Seznam ] , [ Informační brožura ]

24.02.2023

Rozpočtové opatření č.1/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

03.02.2023

Rozpočtové opatření č.11/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

30.01.2023

Schválený rozpočet obce Tršice na rok 2023

[ Schválený rozpočet ] , [ Podrobný rozpis rozpočtu ]

06.01.2023

Rozpočtové opatření č.10/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

14.12.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

08.12.2022


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html