PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Informace ke "SČÍTÁNÍ 2021"

[ Průvodní dopis ] , [ Informace ] , [ Leták ]

14.04.2021

Informace o kybernetickém útoku na datové sítě statutárního města Olomouce

14.04.2021

Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Pracovník pracovní čety - údržby obce

12.04.2021

Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Pracovník pro obsluhu ČOV, vodovodu, kanalizace a údržby obce

12.04.2021

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku - pro zařízení veřejné sítě - ve vlastnictví obce v k.ú. Tršice

12.04.2021

Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení na stavbu "Doloplazy, náves, obnova veřejného osvětlení", Č.j.: ObÚ/Trš/408/2021 - Ch

[ Veřejná vyhláška ] , [ Situační schéma C3.1 ] , [ Situační schéma C3.2 ]

12.04.2021

Shrnutí usnesení vlády ze dne 26.3.2021

31.03.2021

Částka Sbírky zákonů č. 57/2021 obsahující prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti krizových usnesení vlády přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19

29.03.2021

Shrnutí usnesení Vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3.2021 a 19.3.2021

22.03.2021

Částka Sbírky zákonů č.51/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády

19.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

17.03.2021

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2020

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]

11.03.2021

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2020

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

11.03.2021

Usnesení vlády - Sbírka zákonů 2021

[ Částka 38 ] , [ Částka 39 ] , [ Částka 40 ] , [ Částka 41 ] , [ Částka 42 ]

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN

03.03.2021

Usnesení vlády č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

03.03.2021

Krizová usnesení vlády č.196 - 241 Sb.platná a účinná k 2.3.20212

03.03.2021


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html