PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

MMOL - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/43619 a místní komunikaci v obci Tršice, Č. j. SMOL/175013/2021/OS/PK/PT

Veřejná vyhláška ] , [ Situace - grafická příloha ]

19.07.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

15.07.2021

Vnitřní účetní doklad k Rozpočtovému opatření 2/2021

15.07.2021

Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

29.06.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Schválené rozpočtové opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

17.06.2021

MZe - Veřejná vyhláška o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí, ČJ.: MZE-33053/2021-15121

[ Veřejná vyhláška ] , [ Povodí Labe ] , [ Povodí Dunaje ] , [ Povodí Odry ] , [ Seznam obcí dle povodí ]

31.05.2021

Územní rozhodnutí na umístění stavby pod označením "Doloplazy, náves, obnova veřejného osvětlení" v obci Doloplazy, Č.j.: ObÚ/Trš/ 654/2021 - Ch

31.05.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice  ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )

25.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021

Informace ke "SČÍTÁNÍ 2021"

[ Průvodní dopis ] , [ Informace ] , [ Leták ]

14.04.2021

Informace o kybernetickém útoku na datové sítě statutárního města Olomouce

14.04.2021

Shrnutí usnesení vlády ze dne 26.3.2021

31.03.2021

Částka Sbírky zákonů č. 57/2021 obsahující prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti krizových usnesení vlády přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19

29.03.2021

Shrnutí usnesení Vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3.2021 a 19.3.2021

22.03.2021

Částka Sbírky zákonů č.51/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády

19.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

17.03.2021

Usnesení vlády - Sbírka zákonů 2021

[ Částka 38 ] , [ Částka 39 ] , [ Částka 40 ] , [ Částka 41 ] , [ Částka 42 ]

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN

03.03.2021


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html