PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Územní plán, úvod

Územní plán obce Tršice a jejich místních částí byl schválen usnesením zastupitelstvem obce Tršice č. 188/02 dne 30.10. 2002.

Tento plán má tři změny: 

  • 1. a 2. změny byly schváleny usnesením zastupitelstva obce Tršice č. 265/06 dne 10. 10. 2006.
  • 3. změna byla schválena opatřením obecné povahy obce Tršice č. 1/2009 dne 21. 10. 2009.

Územním plánem a jeho třemi změnami byly vymezeny větší lokality k zastavění s podmínkou zpracování územních studií, které budou základním podkladem pro výstavbu domů k bydlení.


V letech 2006 až 2017 byly zpracovány územní studie pro: 

  • a) Tršice – místní část Hostkovice – Rezidence Hostkovice
  • b) Tršice – místní část Hostkovice – lokalita Nové Hostkovice
  • c) Tršice – lokalita Malostranské záhumenky
  • d) Tršice – lokalita Nad Rybníkem

V informaci o územním plánu jsou uvedeny aktuální výkresy územního plánu, jeho tří změn a výkresy územních studií. K tomu jsou uvedena také regulativa. 

Výkresy i regulativa jsou nafoceny scannerem ve výkresovém formátu A4, protože stavební úřad tyto dokumenty nemá v elektronické podobě. 


Doporučujeme stavebníkům a projektantům, aby informace o územním plánu vzali jako vstupní a své návrhy na stavební záměry dopředu konzultovali se stavebním úřadem Tršice. Nejvhodnější jsou společné konzultace stavebníka / investora a projektanta na stavebním úřadu


Pozn.: 

Územní plány obcí Doloplazy a Suchonice na webových stránkách obce Tršice se neuvádějí. Zveřejnění těchto plánů je v kompetenci těchto obcí.

Do územních plánů však lze nahlédnout na obecním úřadě Doloplazy a Suchonice, případně na stavebním úřadě Tršice.


––––––––

Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 20. 11. 2017