PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚzemní plán, výkresy a regulativa

Výkresy a regulativa z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti


2.1. Koordinační výkresy z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti 


Pro lepší přečtení údajů na výkresech doporučujeme výkresy zvětšit až na 300%.


2.1.1.   1 - ÚP Tršice – 2002-2009

a) Tršice - sever 2002

b) Tršice - jihozápad 2002

c) Tršice - středovýchod 2006

d) Tršice - střed 2009

e) Tršice - středozápadní okraj 2009

f ) Tršice - jihovýchodní okraj 2009

g) Tršice - východní okraj 2009

2.1.2.  2 - ÚP Hostkovice - 2009

2.1.3.  3 - ÚP Lipňany - 2009

2.1.4.  4 - ÚP Přestavlky - 2009

2.1.5.  5 - ÚP Vacanovice - 2009

2.1.6.  6 - ÚP Zákřov - 2002

2.1.7.  7 - ÚS Rezidence Hostkovice – informace podá SÚ Tršice        

2.1.8.  8 - ÚS Nové Hostkovice – informace podá SÚ Tršice

2.1.9.  9 - ÚS Tršice – Malostranské záhumenky

a) Malostranské záhumenky - legenda

b) Malostranské záhumenky - východ

c) Malostranské záhumenky - západ

2.1.10. 10 - ÚS Tršice – lokalita Nad Rybníkem

2.1.11. 11 - ÚP Tršicka – legenda2.2. Regulativa z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti


Regulativa pozemků pro zastavitelná území vycházejí z regulativ územního plánu obce Tršice a obecně závazné vyhlášky Obce Tršice č.1/2006 a platí také pro územní studie.


2.2.1.  1 - ÚP Tršice – textový výpis

2.2.2.  2 - Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006

2.2.3.  3 - Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006 - příloha č. 2

2.2.4.  4 - Regulativa Rezidence Hostkovice - viz Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006 - příloha č. 2

2.2.5.  5 - Regulativa Nové Hostkovice - viz Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006 - příloha č. 2

2.2.6.  6 - Regulativa Tršice – Malostranské záhumenky

2.2.7.  7 - Regulativa Tršice – lokalita Nad Rybníkem

2.2.8.  8 - SÚ - informace o pozemcích2.3. Sítě technické infrastruktury obce Tršice a lokalit ze studií zastavitelnosti


Stavební úřad má vedení sítí technické infrastruktury pouze v listinné podobě. Z podkladů nám dostupných není možno uvést přesné údaje o sítích. Proto tyto údaje vnímejte pouze jako orientační. Přesné informace získáte u vlastníků sítí např, ČEZ Distribuce, a.s., INNOGY (RWE), CETIN, a.s. (O2), obec Tršice (vodovod, dešťová a splašková kanalizace).

Obec Tršice, ani Obecní úřad Tršice, stavební úřad nejsou oprávnění tyto informace za výše uvedené cizí společnosti poskytovat. Nejen, že je od těchto společností nemají v digitální ani listinné podobě, ale obec ani stavební úřad nemohou ručit za jejich aktuální stav.


Pro lepší přečtení údajů na výkresech doporučujeme výkresy zvětšit až na 300%.


2.3.1.   1 - Tršicko - přehled vlastníků sítí v obcích

2.3.2.   2 - Přehled technické infrastruktury v obcích

2.3.3.   3 - Hostkovice - vodovod

2.3.4.   4 - Lipňany – vodovod

2.3.5.   5 - Přestavlky – vodovod

2.3.6.   6 - Vacanovice – vodovod

2.3.7.   7 - Zákřov – vodovod

2.3.8.   8 - Tršice - splašková kanalizace

   a) Situace celková - kanalizace Tršice

   b) Situace – část 1-A

   c) Situace – část 2-A

   d) Situace – část 3-B

   e) Situace – část 4-C

2.3.9.   9 - Rezidence Hostkovice - sítě

2.3.10. 10 - Nové Hostkovice - sítě

2.3.11. 11 - Tršice – Malostranské záhumenky - sítě

2.3.12. 12 - Sítě Tršice – lokalita Nad Rybníkem - sítě


––––––––

Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 10. 09. 2019