PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Veřejnoprávní smlouvy

O poskytnutí individuální dotace na pořádání akce "Tršický rodinný kemp"

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 10.000 Kč

Datum podpisu : 30. listopadu 2023  /  Vyvěšeno : 8. prosince 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 20. listopadu 2023


O poskytnutí individuální dotace na pořádání akce "Cesta do pohádky"

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 13.593 Kč

Datum podpisu : 30. listopadu 2023  /  Vyvěšeno : 8. prosince 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 20. listopadu 2023


O poskytnutí individuální dotace na pořádání akce "Tršické žabák"

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 9.189 Kč

Datum podpisu : 30. listopadu 2023  /  Vyvěšeno : 8. prosince 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 20. listopadu 2023


O poskytnutí individuální dotace na zajištění oslav SDH Vacanovice

Příjemce : SDH Vacanovice

Poskytnutá částka : 50.000 Kč

Datum podpisu : 22. června 2023 /  Vyvěšeno : 23. června 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 4.prosince 2023


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 24. května 2023 /  Vyvěšeno : 30. května 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 20. září 2023


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy a fresek kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 150.000 Kč

Datum podpisu : 24. května 2023 /  Vyvěšeno : 30. května 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 6.prosince 2023


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy na budově šaten

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 80.000 Kč

Datum podpisu : 26. dubna 2023 / Vyvěšeno : 18. května 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 20. listopadu 2023


————————————


O poskytnutí individuální dotace na organizaci akce Tršický žabák 2022

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 5.000 Kč

Datum podpisu : 20. listopadu 2022  /  Vyvěšeno : 8. prosince 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 24. listopadu 2022


O poskytnutí individuální dotace na organizaci akce Tršický rodinný kemp 2022

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 5.000 Kč

Datum podpisu : 20. listopadu 2022  /  Vyvěšeno : 8. prosince 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 24. listopadu 2022


O poskytnutí individuální dotace na platbu za ledovou plochu na ZS Přerov

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 17.500 Kč

Datum podpisu : 5. října 2022  /  Vyvěšeno : 6. října 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 9. prosince 2022


O poskytnutí individuální dotace na zábradlí a novou izolaci na tribuně na hřišti

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 74.000 Kč

Datum podpisu : 20. června 2022  /  Vyvěšeno : 4. července 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 9. prosince 2022:


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 8. března 2022 /  Vyvěšeno : 16. března 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 19. prosince 2022


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 100.000 Kč

Datum podpisu : 8. března 2022 /  Vyvěšeno : 16. března 2022

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne 28. listopadu 2022


————————————


O poskytnutí individuální dotace na organizaci akce Tršický rodinný kemp 2021

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 5.000 Kč

Datum podpisu : 9. prosince 2021  /  Vyvěšeno : 5. ledna 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 9. prosince 2021


O poskytnutí individuální dotace na organizaci akce Cesta do pohádky

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 10.000 Kč

Datum podpisu : 9. prosince 2021  /  Vyvěšeno : 5. ledna 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 9. prosince 2021


O poskytnutí individuální dotace na organizaci akce Tršický žabák 2021

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 5.000 Kč

Datum podpisu : 9. prosince 2021  /  Vyvěšeno : 5. ledna 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 29. listopadu 2021


O poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu "Výsadba stromů ..."

Příjemce : SDH Tršice

Poskytnutá částka : 240.500 Kč

Datum podpisu : 4. října 2021  /  Vyvěšeno : 1. listopadu 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne:


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 18. srpna 2021  /  Vyvěšeno : 20. srpna 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 25. října 2021


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 100.000 Kč

Datum podpisu : 16. června 2021  /  Vyvěšeno : 29. června 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 25. října 2021


O poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci koupelny v šatnách spolku

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 75.000 Kč

Datum podpisu : 11. května 2021  /  Vyvěšeno : 25. května 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 29. listopadu 2021


————————————


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 10. září 2020  /  Vyvěšeno : 12. října 2020

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 4. listopadu 2020


O poskytnutí individuální dotace na výměnu oken a dveří v budově šaten

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 100.000 Kč

Datum podpisu : 26. května 2020  /  Vyvěšeno : 2. června 2020

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 11. prosince 2020


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy a lavic kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 100.000 Kč

Datum podpisu : 25. května 2020  /  Vyvěšeno : 2. června 2020

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 25. listopadu 2020


————————————


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 24. června 2019  /  Vyvěšeno : 23. července 2019

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 11. října 2019


O poskytnutí individuální dotace na opravu střechy kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 50.000 Kč

Datum podpisu : 24. června 2019  /  Vyvěšeno : 23. července 2019

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 27. listopadu 2019


O poskytnutí individuální dotace na nákup sekacího traktorku

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 60.000 Kč

Datum podpisu : 13. května 2019  /  Vyvěšeno : 22. května 2019

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 31. října 2019


————————————


O poskytnutí individuální dotace na opravu schodiště do kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 50.000 Kč

Datum podpisu : 4. dubna 2018  /  Vyvěšeno : 4. dubna 2018

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 7. prosince 2018


————————————


O poskytnutí individuální dotace na provoz spolku a opravu tribuny na hřišti

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 30.000 Kč

Datum podpisu : 30. října 2017  /  Vyvěšeno : 31. října 2017

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 15. prosince 2017


O poskytnutí individ. dotace na údržbu vnitřních prostor tribuny, startovné, ...

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 20.000 Kč

Datum podpisu : 26. června 2017  /  Vyvěšeno : 31. října 2017

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 15. prosince 2017


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 26. června 2017  /  Vyvěšeno : 19. července 2017

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 30. října 2017


O poskytnutí individuální dotace na opravu fasády věže kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 50.000 Kč

Datum podpisu : 26. června 2017  /  Vyvěšeno : 19. července 2017

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 29. listopadu 2017


————————————


O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 7.000 Kč

Datum podpisu : 19. července 2016  /  Vyvěšeno : 22. července 2016

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 16. listopadu 2016


O poskytnutí individuální dotace na opravu fasády věže kostela v Tršicích

Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice

Poskytnutá částka : 50.000 Kč

Datum podpisu : 19. července 2016  /  Vyvěšeno : 22. července 2016

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 14. prosince 2016


O poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční činnosti a údržbu areálu

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 20.000 Kč

Datum podpisu : 19. července 2016  /  Vyvěšeno : 22. července 2016

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 13. prosince 2016


O poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční činnosti a údržbu areálu

Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice

Poskytnutá částka : 30.000 Kč

Datum podpisu : 11. června 2016  /  Vyvěšeno : 14. června 2016

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 13. prosince 2016