PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Potřebuji vyříditVydání občanského průkazu

Kde vyřídit: Magistrát města Olomouce

Magistrát města OL

Palackého 14, Olomouc

Info MmOl


————————————


Vydání cestovního dokladu

Kde vyřídit: Magistrát města Olomouce

Magistrát města OL

Palackého 14, Olomouc

Info MmOl


————————————


Žádost o vydání řidičského průkazu

Kde vyřídit: Magistrát města Olomouce

Magistrát města OL

Vejdovského č.2, 3. patro

Info MmOl


————————————


Matriční záležitosti

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Jana Závodníková

tel.: 585 957 230


————————————


Změna / zrušení trvalého pobytu

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Jana Závodníková

tel.: 585 957 230


————————————


Ověření listiny nebo podpisu (vidimace a legalizace)

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Jana Závodníková, Eva Hanzlíková, DiS, Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Výpisy z CZECHPOINTu

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Jana Závodníková, Eva Hanzlíková, DiS, Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230

Info CZECHPOINT


————————————


POKLADNA

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Jana Závodníková

tel.: 585 957 230


————————————


Žádosti odkoupit/pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, Zastupitelstvo obce

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Žádost o povolení zřízení sjezdu (dle zákona o pozem. komunikacích)

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230

Žádost o povolení [ Word ]

Žádost o povolení [ PDF ]


————————————


Hlášení místního rozhlasu

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Eva Hanzlíková, DiS , Vladimíra Vybíralová

tel: 585 957 230


————————————


Žádosti o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 31.10. předchoz. kalend. roku

Zásady poskytnutí

Formulář

Ing. Jana Ulicová

tel.: 585 957 230


————————————


Závěrečná zpráva a vyúčtování individ. dotace z rozpočtu obce

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 20.12. přísluš. kalend. roku

Formulář

Ing. Jana Ulicová

tel.: 585 957 230


————————————


Zjistit vše o stavbě a stavebním řízení

Kde vyřídit: Stavební úřad Tršice

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

tel.: 585 750 663


————————————


Bytové hospodářství

Kde vyřídit: Stavební úřad Tršice

Domovní řád pro obecní byty - Tršice čp. 27

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

tel.: 585 750 663


————————————


Žádost o kácení dřevin

Kde vyřídit: Stavební úřad Tršice

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

tel.: 585 750 663


————————————


Vybudovat vodovodní přípojku z obecního vodovodu

Kde vyřídit: Stavební úřad Tršice

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

tel.: 585 750 663


————————————


Vybudovat kanalizační přípojku

Kde vyřídit: Stavební úřad Tršice

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

tel.: 585 750 663


————————————


Informace a agendy spojené s obecním vodovodem a kanalizací

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Eva Hanzlíková, DiS

tel: 585 957 230


————————————


Opravit přípojku vodovodního řadu nebo kanalizace

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Eva Hanzlíková, DiS

tel: 585 957 230


————————————


Pronájem sálu Radnice v Tršicích

Kde vyřídit: Správce sálu

Provozní řád včetně ceníku

Marcela Chromková

tel.: 733 798 658


————————————


Vypůjčit zařízení pro volnočasové aktivity

Kde vyřídit: Mikroregion Bystřička

Výpůjční řád včetně ceníku

Marie Palacková

tel.: 606 570 025


————————————


Naplnit bazén vodou z obecního vodovodu


Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Závazná pravidla

Žádost o naplnění bazénu [ PDF ]

Tomáš Vidomus

tel.: 724 412 058


————————————


Pronajmout hřiště nebo tenisový kurt na multifunkčním hřišti

Kde vyřídit: Fitness Centrum Tršice

Provozní řád

Ceník

Fitness Centrum

tel.: 605 036 361