PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiPotřebuji zaplatit

Pronajmout / zaplatit / zrušit hrobové místo

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, splatnost dle nájemní smlouvy 

Ing. Jana Ulicová

tel.: 585 957 230


————————————


Zaplatit vodné, stočné a za užívání kanalizace

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice

Podrobné informace k platbě

Pavel Kováček

Tel.: 734 578 219


————————————


Zaplatit poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 30.4. přísl.roku (bank.převodem)

Podrobné informace k platbě

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230


————————————


Zaplatit poplatek ze psů

Kde vyřídit: Obecní úřad Tršice, do 30.6. přísl.roku (bank.převodem)

Podrobné informace k platbě

Vladimíra Vybíralová

tel.: 585 957 230