Aktuálnost formulářů je k 11. 1. 2019. Stavebníkům, žadatelům doporučujeme ověřit jejich aktuálnost na webových stránkách Magistrátu města Olomouce.


Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací - pozemní komunikace, sjezdy a jiné


Odbor životního prostředí – oblasti životního prostředí


Odbor dopravy a územního rozvoje – podklady pro umístění stavby a územní plánování


––––––––

Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 23. 1. 2019