PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Územní působnost pro výkon stavebního zákona

Do územní působnosti stavebního úřadu pro výkon stavebního zákona spadají následující obce: 


1. Tršice a místní části Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice, Zákřov 

2. Doloplazy

3. Suchonice