V mé ordinaci pacienti slyšeli velmi často „vyzvedněte léky v Tršicích nebo nám odejdou“. Pacienti často odpovídali: „Ona tady všechny léky nemá, mně to vyzvedne dcera, vnučka v Olomouci.“ Má námitka byla – „zítra již léky budete mít a buď jste z Tršic, nebo vzdálenost je 2, 3 km. Denně dojíždí dodavatel léků!“

Lékárna v Tršicích byla 70 roků. Jistě si vzpomenete na manžele Mgr. Turkovi, Mgr. Žádníka, Mgr. Šelbickou. Časy se ale změnily. V roce 1994 došlo k privatizaci ordinací a lékáren. Paní Mgr. Olga Šelbická lékárnu neprivatizovala. Nějakou dobu byly nejvíce potřebné léky dováženy z lékárny Brodek u Přerova. Asi po 2 letech byla vybudována výdejna léků ze staré kotelny. Vydejnu měla paní Mgr. Maková. Posledním majitelem byl Lékárna Dr. Max.

Myšlenka, že v Tršicích zbudujeme lékárnu je nemožná. Velmi rádi bychom měli výdejnu léků, která je vybudovaná a stále provozuschopná, zařízená.

Pacienti, kteří jsou v péči odborných lékařů si musí vyzvednout léky v lékárně v Olomouci – SPEA, Vila zdraví a podobně (což je nezákonné). Zkusme působit na spoluobčany, aby odmítli vyzvednout léky v Olomouci a občas si vzpomněli na Tršice, pokud výdejna léků bude obnovena. Budeme se i nadále snažit výdejnu léků obnovit!


S optimismem a přáním zdraví

MUDr. Stanislava Orlová, praktický lékař Tršice