Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, kde společně s kolegy zachraňujeme předčasně narozené děti a dáváme jim šanci do života. Třicetiletá profesní náplň určuje i mé aktivity a působení v horní komoře. Věnuji se zdravotním a sociálním tématům, jimž rozumím a v praxi se s nimi setkávám. Rok vykonávám funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, což mi umožňuje blíže nahlédnout do palčivých témat, ale zároveň mě zavazuje k většímu působení v Praze. Pořádám semináře, debaty a veřejná slyšení zejména v oblasti paliativní péče, porodnictví či práv dětí a nedostatku mediků. Pozitivně hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o 4000, resp. 6000 korun, který jsme s kolegy prosadili. Podal jsem návrhy ke změně zákona pro vyšší důchod maminkám, rozšíření seznamu hrazených terapeutických metod pro děti s autismem, usnadnění systémupoukazů v hmotné nouzi osobám s dietami či zprůhlednění systému dodávek léků. Mám před sebou ještě tři roky práce. Spoustu plánů a cílů posunout věci správným směrem.

Vložený obrázek

V Senátu však nezapomínám na své hanácké kořeny a domov. K 100. výročí republiky jsem v horní komoře přivítal více než 50 krojovaných Hanáků a u té příležitosti spolu s Broňou Milloua Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu hanáckého lidového oděvu. Pozvání zazpívat a zahrát ve Valdštejnské zahradě přijaly mužský sbor Rovina a dechová kapela Věrovanka. Během čtyř výstav jsem představil fotografie Jindřicha Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory Skopalíkové či spolku Člověk a víra. Nyní plánuji expozici k výročím Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Podařilo se získat ocenění Stříbrnou medailí Senátu pro Josefa Jařaba a Leopolda Pospíšila. Velkou radost mi dělají početné výpravy místních škol, spolků či skautů. Pokud to pracovní náplň dne dovolí, snažím se jim instituci osobně ukázat a přiblížit jim práci senátora. 

Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete tím, že se na mne obracíte s problémy či pozváním na důležité události v životě vašich obcí. Někteří z vás mne potkali a oslovili na plesech, tradičních cyklojízdách po regionu, na krásných folklorních akcích jako Pouť Hanáků, Lidový rok nebo Jízda králů. Každoročně se účastním piety v Zákřově a s místními farníky hledáme cestu, jak pomoci chátrajícímu kostelu Narození Panny Marie.

Vložený obrázek

Pravidelně se setkávám se starosty na osobních i společných jednáních mikroregionů Bystřička a Království, které podporuji i finančně. Mluvíme nejen o přetrvávajících problémech, ale také úspěších a radostech, když se jim podaří pro občany zařídit dobrou věc. Řada obcí mne oslovila s prosbou o spolupráci a já si velmi cením možnosti být vám jako senátor nápomocen. 

Nabízí se otázka, zda udržím vysokou kvalitu práce při sloučení obou povolání. Práce v nemocnici mě však nechává stát nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich dětí. Dává mi nezávislost volby a svobodného jednání dle nejlepšího svědomí. Děkuji za spolupráci v obcích, důvěru a podporu v tomto mém poslání. Neberu to jako samozřejmost a mnoho to pro mne znamená. Je mi velkou ctí reprezentovat náš region, a to s veškerým nasazením a pokorou. 

S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době adventní a vánoční

Lumír Kantor

V Olomouci dne 27. listopadu 2019


Foto zdroj: archiv senátora Kantora, Kancelář Senátu Parlamentu ČR