Především chceme zprovoznit internetovou verzi Tršického zpravodaje. V dnešní době má už většina lidí přístup k internetu, ať už z počítače nebo z mobilního telefonu. V internetové verzi by vycházely články průběžně, tak jak vznikají, a každý by měl možnost si je kdykoliv přečíst. Několikrát do roka (podle množství článků) by potom vyšla také tištěná verze, která by byla pro zájemce k dispozici na obecním úřadě, v obchodech a podobně. Tím bychom ušetřili náklady na tisk a také zbytečně neplýtvali papírem. Počet tištěných kusů postupně upravíme podle zájmu.

Obsahově chceme samozřejmě přinášet články o dění v naší obci, škole, spolcích. Také o historii obce a dění v minulosti. Ale přivítáme i články, které s naší obcí přímo nesouvisí. Třeba o zajímavém koníčku, zálibě, prostě o čemkoli, co by mohlo být pro čtenáře zajímavé. Vítáme každého zájemce o spolupráci. Pokud budete mít zájem, dejte vědět na obecní úřad nebo můžete kontaktovat přímo mě na emailové adrese martin@nigol.cz.

Myslím, že existence našeho Zpravodaje je důležitou součástí informovanosti lidí o dění v obci. Máme tu formální zdroje informací, jako jsou internetové stránky obce nebo úřední vývěska, a potom potřebujeme také méně formální zdroj informací a třeba i zábavy – například Tršický zpravodaj. Pokusme se jej udělat co nejzajímavější.