Mnoho žáků však není plně rozhodnuto, jakým směrem se chtějí po ukončení devátého ročníku vydat a na které školy se hlásit, a proto jim je nabídnuta pomocná ruka v podobě dnů otevřených dveří, exkurzí a workshopů pořádaných různými středními školami nejen v Olomouci a okolí.

Dvacátého pátého října 2022 se několik žáků devátého ročníku vypravilo na SŠ polytechnickou v Olomouci, kde se zúčastnili zajímavých workshopů v dílnách školy. Na začátku nás přivítal pan ředitel Ing. Aleš Jurečka, který nás ochotně provedl po areálu školy a nasměroval nás k jednotlivým dílnám, kde se workshopy konaly. Naši žáci si poté samostatně v malých skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště, kde jim studenti vždy druhých nebo třetích ročníků představili své studijní obory a předvedli jim praktické ukázky, z nichž většinu si mohli naši žáci vlastnoručně vyzkoušet.

Vložený obrázek

Během exkurze se tak naši deváťáci podívali k instalatérům, zámečníkům, autoelektrikářům a karosářům, malířům a lakýrníkům, truhlářům a vyzkoušeli si například pájení, malbu na zeď přes šablony, práci se dřevem nebo dokonce i virtuální realitu. Na jednotlivých stanovištích se tak dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací jak od samotných studentů, tak jejich mistrů, kteří se rádi podělili nejen o své zážitky ze školy, ale i o cenné zkušenosti z praxe. Čas zbyl i na dotazy, které nám ochotně zodpověděli.

Našim žákům se celá exkurze velmi líbila a věříme, že se pro některé stala inspirací pro volbu přihlášky k dalšímu studiu nebo přispěla alespoň k rozšíření obzorů v moři středních škol, ze kterých si žáci mohou vybírat.

​​​