Rozdělme si problematiku na dvě oblasti. První je vnitřní vybavení, které je třeba pro samotný chod úřadu – zejména počítače zaměstnanců + potřebné vybavení, za druhé pak vybavení pro vnější prezentaci obce – především internetové (webové) stránky obce, emailové adresy a podobně.

Začněme tedy vybavením, které je nezbytné pro vnitřní fungování úřadu. Všichni zaměstnanci, pracující v kanceláři, mají k dispozici počítač s potřebným programovým vybavením. To se na jednotlivých počítačích částečně liší dle zpracovávané agendy. Správu většiny programového vybavení provádí externí firma na základě smlouvy s obcí. Zde asi nemá cenu měnit přístup, protože pro úřad naší velikosti není varianta vlastního zaměstnance ekonomická. Navíc externí firma sleduje i změny vyplývající ze změn zákonů a instaluje příslušné úpravy programového vybavení. Dále se externí firma stará také o server (řídící počítač) vnitřní počítačové sítě obecního úřadu. Tento server slouží pro provoz některých systémů a také se zde zálohují důležitá data.

Nicméně i v této oblasti nás v letošním a příštím roce čekají změny. Některé počítače používají systém Windows 7 a pro tento systém poskytuje společnost Microsoft podporu pouze do 14. ledna 2020. V ideálním případě bychom tedy do tohoto data měli přejít na novější verzi operačního systému. Chtěli bychom přejít na novější systém během roku 2019, případně dokončit přechod v roce 2020. Ještě větší problém je to u serveru, který používá systém Windows Server 2008 s podporou taktéž do 14. ledna 2020. Prioritou tedy bude během letošního roku vyměnit server za nový, neboť stávající již není vhodný i po stránce vybavení – například paměť je již nedostatečná a je to znát. Bude se jednat o investici řádově v desítkách tisíc Kč.

Druhá oblast je veřejná prezentace na internetu. Obec Tršice byla jedna z prvních, která měla ještě v 90. letech internetové stránky. Rádi bychom na toto navázali a posunuli naše webové stránky na další úroveň. Chceme, aby se obecní stránky staly postupně takovým informačním systémem pro nás – občany.

Samozřejmě to nebude ze dne na den, ale postupně. V první fázi je třeba zajistit nový prostor pro uložení stránek, protože stávající poskytovatel již dále nemá zájem poskytovat služby pro hosting internetových stránek. To je již vyřešeno. S tím ovšem souvisí také změny nastavení adresy trsice.cz patřící naší obci. Vzhledem k tomu, že údaje nebyly aktualizovány téměř 20 let, je problém s převodem k novému poskytovateli. Nejedná se o problém technický, nýbrž úřední. Musíme totiž hodnověrně prokázat, že jsme oprávněni používat adresu trsice.cz.

Řešíme to se správcem domény CZ.NIC a v nejbližší době převod dokončíme. To nám umožní, například, všem zaměstnancům obecního úřadu zřídit emailové adresy končící @trsice.cz. Dále přesuneme stávající stránky na nový server. Souběžně s tím již také probíhá příprava nových stránek, které chceme spustit během 1. poloviny roku 2019, a které nám umožní postupně přidávat nové funkce.

Jak vidíte, i v oblasti informačních technologií se toho děje v naší obci poměrně hodně. Průběžně vás budeme informovat o novinkách a zajímavostech v této oblasti. Budeme také rádi za nápady a podněty.