Zhodnotím-li rok 2019 z mého pohledu, považuji jej za velice úspěšný a to jak po stránce plánovaných akcí, tak i po stránce provozních záležitostí. Jako prioritní jsme měli projekt výstavby hasičské zbrojnice, na který jsme se pečlivě připravovali. Abychom nemuseli obec již zadlužovat, podařilo se nám uspořit finanční částku, díky které jsme nyní schopni pokrýt téměř tři čtvrtiny nákladů na celý projekt. I přesto jsme však byli schopni zajistit plynulý chod obce bez omezení. Z větší části jsme byli schopni splnit požadavky, o které jste nás žádali, nebo které bylo nutno provést s ohledem na zkvalitnění běžného života v obci. Některé jsme bohužel nemohli uskutečnit, například kvůli rozsáhlosti nebo pro vysoké náklady na realizaci, avšak zahrnuli jsme je do našeho dlouhodobého plánu a postupně je budeme zcela jistě realizovat. Například i takové projekty jako jsou rekonstrukce cest v obci, kde první naplánovanou rekonstrukci provedeme v Chaloupkách, kde je komunikace v nejhorším stavu.

Velký důraz jsem kladl na spolupráci a komunikaci mezi místními spolky a sdruženími, a také se ZŠ a MŠ Tršice. Po vyhodnocení akcí, které jste měli možnost v tomto roce navštívit, mohu konstatovat, že cíl byl splněn nad všechna očekávání a jsem přesvědčen, že při pořádání dalších kulturních akcí bude spolupráce mezi obcí a ZŠ Tršice nebo místními spolky neméně dobrá jako to bylo v tomto roce.

Rád bych touto cestou poděkoval všem spolkům, konkrétně TJ Tršice, SDH Tršice, Chovatelům Tršice, Zahrádkářům Tršice, Klubu seniorů Tršice, SRPŠ Tršice, SDH Vacanovice, Mysliveckému spolku Tršice, všem jejich členům, ale i těm, kteří nejsou v žádném spolku, avšak při organizaci byli ochotni pomoci. Zkrátka všem těm co se podíleli na organizaci všech kulturních akcí v naší obci, protože jsem přesvědčen o tom, že spolupráce napříč všemi spolky, sdruženími nebo i dobrými lidmi vede k možnosti zorganizovat takové kulturní akce, jako byly např. Tršické hody, Cesta do pohádky, Rozsvěcení vánočního stromečku a další. Akce s tak výbornou spoluprací mohou být v budoucnu třeba i větší, nebo pestřejší.

Mé osobní a největší poděkování patří člence zastupitelstva a předsedkyni kulturní komise Daniele Nucové, která byla hlavním motorem téměř na všech konaných akcích a bez které by spolupráce napříč všemi organizacemi nemohla být tak dobrá jako je nyní. 

Ještě jednou díky všem a těším se na stejnou spolupráci i v následujícím roce!  

V roce 2020 máme naplánováno, více projektů než v tomto roce. O tom, co můžete očekávat, se dočtete i v dalších článcích zpravodaje. Věřím, že s plánovanými projekty budete souhlasit a jelikož další z našich cílů je zapojení Vás, coby občanů Tršic a místních částí, do dění v naší obci, a proto doufám, že v případě Vašich návrhů na realizaci jiných projektů nás budete kontaktovat, abychom mohli projednat možnosti provedení.

Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl popřát poklidné strávení vánočního času, plného radosti a lásky, přinášející klid a pohodu, a ať na Vás Ježíšek ani letos nezapomene.

Přeji Vám, aby Vám nový rok 2020 přinesl 12 měsíců bez nemoci, 53 týdnů pohody, 366 dní lásky a 8784 hodin plných optimismu, víry, štěstí a úspěchů.

   

Pavel Kováček, starosta obce